Grāmatvedības Pakalpojumi

Veicam datorizētu, sistēmisku grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, piemērojot to kompānijas darbības specifikai.

- Grāmatvedības metodikas, dokumentu aprites shēmas un citu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde;
- Pamatlīdzekļu uzskaite;
- Ieņēmumu-izdevumu uzskaite;
- Debitoru-kreditoru uzskaite;
- Bankas norēķinu uzskaite;
- Kases operāciju uzskaite;
- Darbinieku uzskaite un nodokļu aprēķini;
- Operatīvās bilances;
- Rēķinu izrakstīšana, rīkojumi;
- VID atskaites, CSP atskaites;
- Krājumu inventarizācijas;
- Audita un revīzijas pakalpojumi;
- Konsultēšana nodokļu jautājumos;
- Gada pārskata sagatavošana.

Jūsu uzņēmuma pārstāvēšanu attiecībās ar Valsts Ieņēmumu Dienestu, Komercreģistru, Centrālo Statistiskas pārvaldi, Valsts Darba inspekciju.

Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos – mūsu klientiem bez maksas.

Atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem katram klientam tiek noteikta individuāli, ņemot vērā klienta darbības specifiku, iegrāmatojamo operāciju skaitu, darbinieku skaitu un citus faktorus.

Erga Grupa

SIA „ERGA Grupa” ir komercsabiedrība, kas sniedz finanšu vadības, grāmatvedības un personāla vadības pakalpojumus. Palīdzam komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai..

Nepieciešama konsultācija?!

Kontakti
Erga Grupa SIA
+371 29203382
latvija, Rīgā, Brīvības ielā 85